Servicekosten

Iedere maand betaalt u in de huur een voorschot op de servicekosten. Dunavie betaalt voor u de facturen van de leveranciers, bijvoorbeeld het elektraverbruik van de algemene ruimten. Wanneer wij alle facturen over een kalenderjaar betaald hebben, maken wij de afrekening voor u. Hierbij verrekenen wij de door u betaalde voorschotten met de facturen van de leverancier. 

Onder de servicekosten valt:

  • Algemene elektra
  • Schoonmaak van algemene ruimten
  • Glasbewassing van algemene ruimten
  • Tuinonderhoud
  • Watergebruik (in sommige complexen)

Bij een collectieve verwarmingsinstallatie betaalt u een voorschot stookkosten of warm water aan Dunavie. Ook deze kosten rekenen wij één keer per jaar met u af.

Uitleg verschillende soorten servicekosten

Afrekenbare servicekosten

Voor 1 juli ontvangt u de afrekeningservicekosten. Vooruitlopend op deze afrekening hebben wij het voorschotbedrag al aangepast in de huurverhogingsbrief die u al heeft ontvangen.

Dit zijn kosten die Dunavie voorschiet, waar u een maandelijks voorschot voor betaalt. Na afloop van het jaar tellen we de gemaakte kosten én de voorschotten op. Het verschil tussen beiden betalen we aan u terug als er geld over is. Als de kosten hoger zijn dan het totale voorschot, betaalt u bij.

Huurders betalen zo de werkelijke kosten over het jaar. Bijvoorbeeld de kosten van algemene elektra. Wij sturen hiervoor altijd een afrekening servicekosten.

Niet afrekenbare servicekosten

Dit zijn kosten die Dunavie betaalt en u maandelijks een bijdrage voor doet, bijvoorbeeld de glasverzekering. Na afloop van het jaar tellen we de kosten op. Dat doen we ook met de bijdragen die wij van u ontvingen. Is het verschil tussen beide in redelijke verhouding dan blijft de bijdrage voor volgend jaar gelijk. Zo niet passen we dit met ingang van 1 juli aan. Als gevolg hebben wij dit jaar de bijdrage voor glasverzekering en rioolontstopping aangepast. Wij zijn verplicht deze redelijke verhouding inzichtelijk te maken. We rekenen deze kosten dus niet af. De huurder betaalt vooraf verwachte kosten. 

Serviceabonnement

Met een serviceabonement voeren wij gratis kleine reparaties uit. Zonder dit abonnement doet u dat zelf. Heeft u een serviceabonnement dan repareren wij bijvoorbeeld de lekkende kraan. Het volledige overzicht staat hier.

Sluit meteen een serviceabonnement af!

Een abonnement kost € 5,30 per maand (prijspeil 2024). Dit betaalt u samen met de maandelijkse huur.

Veelgestelde vragen

Afrekening en betalen via iDeal

U ontvangt de afrekening servicekosten per e-mail vóór 1 juli.

Bijbetalen
Moet u betalen? Dit kan eenvoudig met de knop ‘betalen’ in de e-mail. Is uw e-mailadres niet bekend bij ons, dan ontvangt u een brief. Dan betaalt u met de QR-code in de brief.

Teveel betaald?
Wij maken het teveel betaalde bedrag, binnen 3 weken na ontvangst brief aan u over. 

Heeft u blokverwarming?
Met de knop ‘bijlage’ ziet u de specificatie van Techem. Deze specificatie is verwerkt in de afrekening.

 

Voorschot

Hoe bepaalt Dunavie het voorschotbedrag?
Het voorschotbedrag wordt bepaald aan de hand van het verbruik van vorig jaar en wat wij verwachten wat de kosten gaan doen in het jaar daarop.

Als u moet bijbetalen verhoogt Dunavie het voorschotbedrag waardoor dit weer passend wordt met het verbruik voor het jaar erop.

Kan ik mijn voorschotbedrag van de servicekosten zelf bijstellen?
U kunt alleen het voorschotbedrag van de stookkosten zelf aanpassen. Geef dit door per mail aan infodunavienl 
De overige voorschotbedragen kunt u niet zelf bijstellen.

Waarom bijbetalen over 2023?

Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn de prijzen voor bijna alles vanaf februari 2022 sterk gestegen.

Dit geldt zeker voor prijzen van gas en elektra. De kosten waren moeilijk in te schatten, waardoor de voorschotten niet altijd voldoende verhoogd zijn. Daarom is de afrekening elektra in 2023 hoger dan u gewend bent.

Voor 2024 hebben wij de voorschotten aangepast op basis van de kosten in 2023.

Zo proberen wij te voorkomen dat u volgend jaar bij de afrekening over 2024 veel moet bijbetalen. Garanties kunnen wij helaas niet geven.

De prijzen voor gas en elektra zijn op dit moment lager dan in 2023, maar het jaar is nog niet voorbij. We weten niet wat er de rest van dit jaar gebeurt met de prijzen.

Over het algemeen zijn alle prijzen gestegen, ook voor schoonmaak, glasbewassing en groenonderhoud.

Vragen?

Stel uw vraag over de afrekening via onderstaand formulier.

 

Formulier afrekening service- en stookkosten