Contact Werken bij

Servicekosten

Iedere maand betaalt u in de huur een voorschot op de servicekosten. Dunavie betaalt voor u de facturen van de leveranciers, bijvoorbeeld het elektraverbruik van de algemene ruimten. Wanneer wij alle facturen over een kalenderjaar betaald hebben, maken wij de afrekening voor u. Hierbij verrekenen wij de door u betaalde voorschotten met de facturen van de leverancier. 

Onder de servicekosten valt:

  • Algemene elektra
  • Schoonmaak van algemene ruimten
  • Glasbewassing van algemene ruimten
  • Tuinonderhoud
  • Watergebruik (in sommige complexen)

Bij een collectieve verwarmingsinstallatie betaalt u een voorschot stookkosten of warm water aan Dunavie. Ook deze kosten rekenen wij één keer per jaar met u af.

Extra uitleg en veel gestelde vragen

Afrekening

U ontvangt de afrekening vóór 1 juli na het betreffende kalenderjaar.

U betaalt elke maand voorschotten voor de service- en/of stookkosten
Als de kosten hoger zijn dan de voorschotten, moet u bijbetalen. Als de kosten lager zijn dan de voorschotten ontvangt u geld terug.

Hoe worden de kosten verdeeld?
Dit is afhankelijk van de servicekosten. Soms zijn er meters geplaatst, maar soms worden de kosten verdeeld naar het aandeel of gebruik.

Waarom verschilt mijn afrekening servicekosten zoveel met mijn buren?
Bij de afrekening servicekosten wordt er gekeken naar het verbruik van de individuele huurder. Als er een verschil is, betekent het dat u een ander verbruik heeft dan uw buren.

Ik ben verhuisd, moet ik dan voor het hele jaar betalen?
Nee, u betaalt alleen voor de periode dat u de woning huurde.

Betaling

Wanneer kan ik mijn afrekening servicekosten verwachten?
De afrekening servicekosten wordt bij de meeste huurders eind maart / begin april verzonden via MailtoPay. Voor sommige adressen komt de afrekening eind april.

Ik moet een bedrag betalen. Kan ik een betalingsregeling aanvragen?
Ja, u kunt een betalingsregeling aanvragen. Dit doet u via Mijn Dunavie of neem contact op met ons via telefoonnummer (071) 820 08 00.

Waarom krijg ik niet het exacte bedrag teruggestort zoals aangegeven in mijn afrekening servicekosten brief?
Dunavie verrekent openstaande posten met bedragen die nog niet betaald zijn. Openstaande bedragen ziet u op Mijn Dunavie.

Ik krijg geld terug van Dunavie. Wanneer kan ik dit verwachten?
Het bedrag ontvangt u binnen 21 dagen na ontvangst van de brief.

Voorschot

Hoe bepaalt Dunavie het voorschotbedrag?
Dunavie probeert het voorschotbedrag gelijk te laten zijn met het verbruik zodat u bij de afrekening niet veel hoeft bij te betalen. Dit voorschotbedrag wordt bepaald aan de hand van het verbruik van vorig jaar en wat wij verwachten wat de kosten gaan doen in het jaar daarop.

Als u moet bijbetalen verhoogt Dunavie het voorschotbedrag waardoor dit weer passend wordt met het verbruik voor het jaar erop.

Kan ik mijn voorschotbedrag van de servicekosten zelf bijstellen?
U kunt alleen het voorschotbedrag van de stookkosten zelf aanpassen. Geef dit door per mail aan infodunavienl 
De overige voorschotbedragen kunt u niet zelf bijstellen.

Techem

U vindt de afrekening van Techem in Mijn Dunavie. Hierin leest u ook hoe zij de jaarafrekening berekenen. Wilt u meer uitleg? Neem gerust contact op met Techem:

-     website:           www.techem.nl

-     e-mail:             klantenservicetechemnl

-     telefoon:          (076) 572 58 88

Ik wil graag meer uitleg over de afrekening van Techem, waar vind ik dat?
Techem geeft op haar website informatie en uitleg over de afrekening van de stookkosten. U vindt hier ook duidelijk filmpjes

MailtoPay

U bent gewend om de afrekening service- en stookkosten per brief te ontvangen. Vanaf 2023 ontvangt u de afrekening per e-mail. Moet u betalen? Dit kan eenvoudig met de knop in de e-mail. Is uw e-mailadres niet bekend bij ons, dan ontvangt u via Mail to Pay een brief.

Moet u bijbetalen?
Dat kan met de QR-code in de brief.

Vragen?

Stel uw vraag over de afrekening via onderstaand formulier.

 

Formulier afrekening service- en stookkosten