Geen objecten gevonden

Petronella van Saxenstraat

Op deze pagina vindt u informatie omtrent het project 'Petronella van Saxenstraat' in Rijnsburg. De informatie wordt vernieuwd bij wijzigingen. Hier kunt u onder andere de veel gestelde vragen terug vinden, maar ook de tekeningen van het project, het informatieboekje en de planning en het proces. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel ze gerust via de e-mail.

Zodra deze woningen in de verhuur gaan, of de planning hiervan bekend is, zullen wij deze ook hier bekend maken.

Planning (onder voorbehoud van wijzigingen)

  • Sloop:                                                                                          27 september 2021 tot eind februari 2022
  • Bruikbare omgevingsvergunning:                                            december 2021
  • Bouwrijpmaken:                                                                         februari/maart 2022
  • Aanleg schoonwaterriool door gemeente:                             april/mei 2022
  • Vernieuwen openbare nutsvoorzieningen:                             juni/juli 2022
  • Start bouw:                                                                                 medio 2022
  • Oplevering eerste woningen:                                                   begin 2023
  • Oplevering laatste woningen:                                                   eind 2023
  • Herstraten door gemeente:                                                      begin 2023 tot eind 2023 (gefaseerd)
  • Oplevering gehele project:                                                        eind 2023