Hoornes Aardgas Vrij

De overheid wil dat alle Nederlandse woningen in 2050 CO2 neutraal zijn. Aardgas gebruiken we dan niet meer. In Katwijk werken Dunavie en de gemeente aan een warmtenet in Kalkoven, Hoornes. Huurders kunnen zonder kosten overstappen op een schone manier van verwarmen en koken. 

Wat gaan we doen? 
Warmtenet is een andere naam voor stadsverwarming. Woningen worden verwarmd door een ondergronds leidingstelsel in de straat. De warmte wordt duurzaam opgewekt, zodat we 70% CO2 besparen. De gemeente Katwijk organiseert de aanleg. In 2022 waren er genoeg huurders enthousiast om het plan verder uit te werken.

Kosten
De overstap naar het warmtenet is voor onze huurders in Kalkoven gratis. Dunavie, de gemeente Katwijk en de overheid betalen gezamenlijk de aanleg van het warmtenet en de aanpassing van de woning. De maandelijkse kosten voor de huurder zijn vergelijkbaar met de kosten van een gasaansluiting, waarschijnlijk zelfs lager.

Op de website www.hoornesaardgasvrij.nl is meer informatie over het project te vinden.