Wat betekent de AVG voor u als huurder?

U heeft vast brieven of e-mails voorbij zien komen. Op 25 mei 2018 ging de nieuwe privacywet in, de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet gaat over uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw vertrouwen in ons vinden wij erg belangrijk en daarom informeren we in deze brief wat de wet voor uw gegevens bij Dunavie betekent.

Wat betekent de AVG voor u?
In het kort komt het erop neer dat u meer te zeggen krijgt over uw privacy. U mag een aantal eisen stellen aan ons zoals uw gegevens bekijken, veranderen, laten wissen of laten doorsturen. U mag ons te allen tijde vragen hoe wij met uw gegevens omgaan. Bijvoorbeeld hoe wij deze gegevens verwerken en waarvoor we ze gebruiken.

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
Dunavie is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. En dit nemen we heel serieus. Daarom:

  • verwerken we alleen de persoonlijke gegevens die we nodig hebben om ons werk te doen. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een huurcontract.
  • Niet al onze medewerkers kunnen uw persoonlijke gegevens bekijken. Alleen de medewerkers die ze nodig hebben om hun werk te doen. En zij hebben een geheimhoudingsplicht.
  • Wissen we uw persoonlijke gegevens zodra ze niet meer nodig zijn.
  • Beveiligen we uw persoonlijke gegevens goed. We doen alles om misbruik te voorkomen.
  • Gaat er toch iets mis? Dan volgen we een zorgvuldige procedure. Wanneer er een risico is dat uw gegevens gelekt zijn, dan hoort u dat direct van ons.

Wilt u meer weten? Lees dan aan het einde van de pagina onze nieuwe privacyverklaring of vraag een papieren versie bij ons aan de balie. 

Hoe gaan wij om met uw persoonlijke gegevens?

1. Bij enquêtes, klantonderzoeken of nieuwsbrieven
2. Bij onderhoud van uw woning
3. Bij overlast en fraude. Of als wij aan de wet moeten voldoen
4. Bij bewonerscommissies Bij enquêtes, klantonderzoeken of nieuwsbrieven

Door middel van enquêtes of klantonderzoeken, onderzoeken we hoe tevreden u bent of vragen we naar uw mening of wensen met betrekking tot bepaalde huurderszaken. We gebruiken uw e-mailadres of telefoonnummer om u uit te nodigen. In de uitnodiging staat wat u moet doen als u niet wilt meedoen. Wij doen niet alle onderzoeken zelf. Een organisatie die onderzoek voor ons doet, krijgt uw gegevens van ons. Ze ondertekenen een strenge privacy overeenkomst. We noemen dit ook wel een verwerkersovereenkomst. Ze mogen uw gegevens alléén voor het onderzoek gebruiken en moeten uw gegevens goed beveiligen. Als het onderzoek klaar is, moeten ze uw gegevens wissen. Wij controleren dit.
Wanneer u een nieuwsbrief van ons ontvangt, leest u in de nieuwsbrief hoe u toestemming geeft voor het ontvangen van een nieuwsbrief of hoe u zich juist afmeldt hiervoor.

Voor onderhoud van uw woning
Voor sommige onderhoudszaken, vragen wij een bedrijf om de reparatie uit te voeren, bijvoorbeeld een aannemer of schilder. Is het nodig dat het bedrijf contact met u opneemt? Dan geven we uw contactgegevens door aan het bedrijf. Ook hier geldt dat het bedrijf uw gegevens alleen mag gebruiken om bijvoorbeeld de reparatie te kunnen doen.

Om overlast en fraude te bestrijden. Of om aan de wet te voldoen.
We delen uw persoonlijke gegevens met andere organisaties als we
vermoedens hebben van overlast of fraude. U hoort dat van ons vóórdat we uw gegevens delen. Behalve als we u dat niet mogen laten weten volgens de wet. Bijvoorbeeld als er een strafzaak tegen u loopt. We bestrijden overlast en fraude vaak samen met andere organisaties. Met die organisaties hebben we heldere afspraken over wat we doen en wanneer. Hebben zij uw gegevens nodig om te doen wat in de afspraken staat? Dan geven wij uw gegevens aan hen door. Bijvoorbeeld uw naam en uw geboortedatum. We beschrijven ook wat de situatie is. Soms eist de wet van ons dat we uw persoonlijke gegevens aan een andere organisatie geven. Bijvoorbeeld de politie, of de Sociale Verzekeringsbank. Doen zij een officieel verzoek bij Dunavie? Dan moeten we uw gegevens aan hen doorgeven.

Bij bewonerscommissies
Wij geven geen persoonlijke gegevens aan bewonerscommissies. Bewonerscommissies verwelkomen nieuwe bewoners soms. Wij hebben dan een afspraak met de bewonerscommissie:

  • We geven de bewonerscommissie het adres van het huis.
  • We geven door aan de bewonerscommissie vanaf wanneer de nieuwe bewoner daar woont.
  • We geven dus geen namen of telefoonnummers door.

Heeft u vragen of klachten?
Wanneer u vragen heeft kunt op elk moment ons privacy beleid raadplegen of contact met ons zoeken. Stuurt u een u e-mail naar [email protected] inzake AVG of stel uw vraag via de chat op onze website. Onze medewerkers helpen u graag verder.