Geen objecten gevonden

Start woonlasten- en woonbehoefteonderzoek Katwijk september 2018

Publicatiedatum: 03-09-2018

Dunavie start, samen met de gemeente Katwijk, een woonlasten- en woonbehoefte onderzoek.

Woningtekort in de regio
In Katwijk is net als in de omliggende steden en dorpen een tekort aan huurwoningen. Het gaat om woningen voor mensen met een laag inkomen tot mensen met een hoog inkomen. Daarvoor heeft Dunavie een woningaanbod in de sociale huur als ook in de vrije sector huur.

Biedt Dunavie de juiste woningen voor de juiste prijs aan de verschillende doelgroepen?
Dunavie doet het onderzoek naar woningbehoefte en woonlasten om in de toekomst passend woningaanbod aan woningzoekenden te bieden. Woningzoekenden zijn mensen die nu in een woning van Dunavie wonen maar een verhuiswens hebben en ingeschreven staan. En natuurlijk mensen die op zoek zijn naar hun eerste huurwoning. Dunavie wil graag weten wie die woningzoekenden zijn en weten wat voor woning ze zoeken die bij hun portemonnee past. En daar gaan beide onderzoeken over.

Door kennis te hebben van de woonlasten van zittende huurders, kunnen we betere keuzes maken
Aan onderzoeksbureau Companen is gevraagd deze onderzoeken uit te voeren. Het woonlastenonderzoek brengt de betaalbaarheid van wonen in kaart. De huurders kunnen de vragenlijst online of schriftelijk invullen. In de vragenlijst worden vragen gesteld over de woonlasten (zoals huur, gas, water, elektriciteit en gemeentelijke heffingen). Maar ook over andere zaken waar men geld aan uitgeeft en over zaken waarop men bezuinigt. Deelname aan het onderzoek is anoniem.

De uitkomsten zijn belangrijk voor wonen in gemeente Katwijk De resultaten dienen als input voor ontwikkelingen van de nieuwe woonvisie van de gemeente. Verder wordt er door Dunavie gekeken of het nodig is extra maatregelen te nemen om de betaalbaarheid van het wonen te verbeteren. Maar geeft het ook inzicht in de gewenste nieuwbouw voor de toekomst om aan de groeiende vraag naar woningen te voldoen.

Om een juist beeld te krijgen, is een hoge deelname aan het onderzoek gewenst Om deelname aan het onderzoek te stimuleren worden er 5 cadeaubonnen verloot van
€ 50,- onder de deelnemers. Hoe groter de deelname is, des te scherper het resultaat wordt en des te beter Dunavie haar plannen kan afstemmen.

Huurders ontvangen een uitnodiging per e-mail om mee te doen
Companen benadert deze week de huurders van Dunavie per e-mail. Daarnaast is er voor huurders die geen e-mail krijgen de gelegenheid om vanaf vrijdag 7 september een vragenlijst op te halen bij het kantoor van Dunavie (op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur) of het gemeentehuis. In het onderzoek krijgen huurders vragen over hun woonlasten (zoals huur, gas, water, elektriciteit en gemeentelijke heffingen). Maar ook over andere zaken waar men geld aan uitgeeft en over zaken waarop men bezuinigt. 

Het onderzoek vindt plaats op basis van volledige anonimiteit. Dat wil zeggen dat de antwoorden in de vragenlijst niet te herleiden zijn naar personen. Wilt u kans maken op 1 van de 5 cadeaubonnen t.w.v. €50,-, dan hebben we wel uw gegevens nodig. De laatste vraag in de enquête verwijst hiernaar. U hoeft uw gegevens dus niet in te vullen als u dat niet wilt. Doet u dat wel, dan gebruiken we deze gegevens uiteraard los van de overige antwoorden in de vragenlijst. Bovendien gaan we veilig en vertrouwelijk om met uw gegevens.

Heeft u als huurder geen e-mail ontvangen dan kunt u de vragenlijst vanaf 7 september 2018 afhalen bij de balie van de gemeente en Dunavie. U kunt de vragenlijst vervolgens online invullen. Ook is het mogelijk de vragenlijst schriftelijk in te vullen en de vragenlijst vervolgens ingevuld naar Companen retour te sturen in de daarvoor bijgevoegde envelop. De sluitingsdatum is 29 september 2018. Op maandag 3 september 2018 hebben wij de pers geinformeerd over dit onderzoek. Het persbericht leest u hier.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden