Geen objecten gevonden

Samen aan de slag in de wijk Hoornes

Publicatiedatum: 12-09-2019

Dunavie tekent overeenkomst om samen aan de slag te gaan in de wijk Hoornes

Aloysius, Baptistengemeente Katwijk , De Brug, DSV, gemeente Katwijk, Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek, Tripodia, Winkeliersvereniging Hoornesplein, Welzijnskwartier en Dunavie hebben een overeenkomst ondertekend waarmee zij onderschrijven samen de wijk Hoornes klaar te willen maken voor de toekomst. Het gaat om het gebied ten noorden van de Uitwatering tot aan de parkstrook bij Rijnsoever en van de duinen tot aan de N206.

Klaar voor de toekomst

De ambities uit de Omgevingswet en de Maatschappelijke Agenda moeten worden uitgewerkt in concrete plannen: omgevingsplannen per gebied of wijk. Zo’n plan beschrijft wat er zou moeten gebeuren om de wijk klaar te maken voor de toekomst. Door samen in een wijk de verschillende initiatieven, belangen, inzichten, ideeën, kansen, risico’s en problemen van bewoners, bedrijven, organisaties en instellingen zoveel mogelijk als 1 geheel (integraal) te bekijken, bespreken, afwegen en uitvoeren. Dat heet wat formeler gezegd integraal gebiedsgericht werken. Om dat goed te kunnen doen moet er samengewerkt worden. Wethouder Gerard Mostert: “Ik ben ontzettend blij dat alle partijen de overeenkomst hebben ondertekend om samen met ons de Hoornes klaar te maken voor de toekomst. Dat wordt hard werken en vraagt een lange adem, maar als we het goed doen zal de Hoornes een wijk zijn waar je straks nog fijner woont, werkt en verblijft’.

Kansen zoeken

De Hoornes is de perfecte wijk om een omgevingsplan te maken. Relatief veel verouderde woningen, groter gevoel van onveiligheid en in de openbare ruimte zijn weinig informele plekken om elkaar te ontmoeten, te spelen of recreëren. Bewoners, bedrijven, organisaties en de gemeente zijn al bezig om de samenleving, leefomgeving en faciliteiten in de wijk te verbeteren. Er zijn initiatieven om elkaar te ontmoeten en samen te eten, projecten in infrastructuur, grootschalige sloop en nieuwbouw door de woningcorporatie, veranderingen rond het winkelcentrum en uitbreidings- en nieuwbouwwensen van verschillende partijen. Het is een wijk waar de komende jaren op diverse gebieden veel gebeurt en daarom liggen er kansen om te kijken wat we kunnen bundelen om nog beter aan te sluiten bij de wensen van iedereen die in Hoornes woont, werkt en verblijft.

Samenwerken

Samenwerken vraagt om een luisterend oor van de gemeente en betrokken partijen, actieve participatie van inwoners en met elkaar afstemmen en afspreken welke acties nodig zijn om de leefomgeving op alle punten te verbeteren. Stap voor stap gaan we zaken bij elkaar brengen. De partners gaan nu eerst de ambities uit de omgevingsvisie en de maatschappelijke agenda concreet maken en een participatieplan opstellen. Daarna start het participatie traject met de omgeving. Het doel is om vóór de zomer van volgend jaar het omgevingsplan, inclusief uitvoeringsagenda, af te hebben.

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina