Geen objecten gevonden

Ruim vier miljoen subsidie om wijk Hoornes duurzaam te gaan verwarmen

Publicatiedatum: 02-10-2018

De gemeente wil in 2050 100% energieneutraal zijn. Daarvoor moet het gebruik van aardgas naar nul worden teruggebracht. De gemeente wil samen met Dunavie en het hoogheemraadschap van Rijnland de wijk Hoornes op een duurzame manier gaan verwarmen door middel van een warmtenet. De Rijksoverheid stelt € 85 miljoen subsidie beschikbaar om 20 bestaande wijken aardgasvrij te maken. Uit 75 aanvragen is Hoornes één van de wijken die een subsidie krijgt van ruim vier miljoen euro.

Met dit subsidiegeld kunnen de partijen:

- een regeling maken om bewoners (huurders en particulieren) financieel te stimuleren en hen te helpen in de overstap naar een aardgasvrije woning;

- de uitrol organiseren;

- het warmtenet aanleggen.

Samen aan de slag

Wethouder Jacco Knape: ''Energie uit water is een duurzaam en goed alternatief voor aardgas. Zo'n nieuw warmtenet hebben we nodig om alle gebouwen in 2050 te voorzien van een duurzame vorm van verwarming. Ik ben trots dat we de subsidie van het Rijk binnen hebben weten te halen. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk woningen en andere bebouwing op het nieuwe warmtenet aansluiten. Natuurlijk gaan we hierbij de bewoners uitvoerig betrekken. Tegelijkertijd zijn we met dit project een voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland".

Alfred Busser, directeur woningcorporatie Dunavie: "We zijn erg blij dat we op het gebied van duurzaamheid de handen ineen slaan en samen aan de slag kunnen. Het is belangrijk om je met meerdere partijen goed voor te bereiden op een duurzame toekomst voor Katwijk. Over de weg er naartoe zijn we realistisch; er is nog veel uit te zoeken en dat kost veel tijd en geld. Met deze subsidie zijn we in staat om weer mooie stappen voor de huurder te zetten".

Hoogheemraad Sjaak Langeslag: "Met dit project en de subsidie verwachten we veel kennis en kunde op te doen om ons waterbeheer in te zetten voor duurzame warmtewinning. Hierbij is het zowel duurzaam voor het klimaat, als ook voor de waterkwaliteit en de ecologie. Natuurlijk zal de kennis niet alleen bruikbaar zijn voor ons als Rijnland, maar ook voor onze collega waterschappen in de rest van Nederland".

Doelen

In 2025 moeten uiteindelijk de volgende resultaten behaald zijn: Bij het boezemgemaal van het hoogheemraadschap van Rijnland staat een warmtewin-installatie om warmte uit oppervlaktewater te halen en op te slaan.De wijk Hoornes is aardgasvrij. Het warmtenet dat is aangelegd, kan uitgebreid worden naar andere wijken.De aangesloten woningen voldoen minimaal aan de eisen verbonden aan energielabel B.

Warmte uit water

Er is onderzocht of een nieuw warmtenet met energiewinning uit oppervlaktewater een duurzame én betaalbare manier is om gebouwen te verwarmen. Dat onderzoek heeft de gemeente samen met Dunavie, hoogheemraadschap van Rijnland en Alliander DGO uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk, duurzaam én (financieel) gunstig is om de wijk Hoornes op deze manier te verwarmen

Het water dat in de zomer naar het Koning Willem Alexander boezemgemaal in Katwijk stroomt, is door de zon opgewarmd. Dat is duurzame warmte, ook wel duurzame thermische energie genoemd. Met warmtepompen kan uit het stromende warme oppervlaktewater energie worden gehaald. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat deze warmte bij uitstek geschikt is om gebouwen en ruimten te verwarmen en eventueel te koelen. Om de techniek toe te passen ligt de wijk Hoornes ideaal: direct naast de Oude Rijn en vlakbij het boezemgemaal waar een heel groot deel van het water uit het watersysteem van Rijnland langs stroomt.

 

Deel deze pagina