Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws Prestatieafspraken ondertekend

Prestatieafspraken ondertekend

Leestijd: 3 min

Dunavie, gemeente Katwijk en Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek maken jaarlijks afspraken over huren in Katwijk. Maandag 12 december 2022 zetten alle drie de partijen hun handtekening. Wat hebben (toekomstige) huurders aan deze afspraken?

Waar gaat het over?
Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken afspraken over de prestaties die zij leveren. Deze gaan over inhoud, bijvoorbeeld meer nieuwbouw van sociale huurwoningen, betaalbaarheid, kwaliteit en verduurzamen van woningen en huisvesting van bepaalde doelgroepen. Het gaat ook om ideeën over het proces, bijvoorbeeld over de rollen van gemeente en huurdersorganisatie. Gemeente Katwijk, Dunavie en SH de Duinstreek werken samen aan wonen. Van alle woningen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg is ruim een kwart een huurwoning van Dunavie.

Wethouder, bestuurder en voorzitter leggen uit
‘Alle drie hebben we hetzelfde doel: genoeg goede en betaalbare huurwoningen in de kernen van Katwijk. Natuurlijk kijken we allen door onze eigen bril maar we delen het doel. Als gemeente willen we dat we de juiste woning, voor de juiste prijs, op de juist plek voor de juiste doelgroep realiseren. Veel van die onderwerpen komen samen in deze afspraken. Een gezamenlijke inspanning die echt bijdraagt aan tempo maken en de juiste dingen doen’, zegt wethouder Gerard Mostert.

Betaalbaarheid
Wat hebben huurders aan deze afspraken? Voorzitter Peter Bekker van Stichting Huurdersbelangenvereniging de Duinstreek legt het uit. ‘Zaken als huurverhoging, wat doe je daarmee? Niemand wil meer betalen. Maar zonder huurverhoging is nieuwbouw niet mogelijk, net als verduurzaming, het moet allemaal betaald worden. Anders blijft alles zoals het is. Zo maken we de afspraak dat de huurverhoging betaalbaar blijft, voor huurders moet het in balans zijn. Wij zijn er voor huurders van Dunavie, zij vertrouwen erop dat wij hun belangen vertegenwoordigen. Voor huurders die financiële problemen ervaren, zoekt Dunavie altijd naar persoonlijke oplossingen. Dat is voor onze achterban enorm belangrijk’.

Beschikbaarheid
Bestuurder Dunavie Roland Marx: ‘gemeente Katwijk en Dunavie doen samen onderzoek naar de woningbehoefte. Welke soort woningen is behoefte aan? Dat passen we toe in onze nieuwbouw. Waar wij met de gemeente kunnen groeien in de sociale woningvoorraad doen we dat. De Petronella van Saxenstraat krijgt straks flink meer woningen dan er stonden. Totaal 123 sociale huurwoningen, volledig energiezuinig. In Hoornes Noordoost doen we dat ook, daar bouwen we naast sociale huurwoningen ook huurappartementen in de vrije sector. Daar is behoefte aan. Als je wilt bouwen, groeien en verduurzamen, moet je daarover afspraken met elkaar maken. Alleen dan kun je meer en betere woonkansen creëren’.

Duurzaamheid
In 2023 rondt Dunavie het in 2016 gestarte project Dunergie af. Er zijn dan 3.000 woningen projectmatig verduurzaamd. Vanaf 2023 gaat de verduurzaming in het onderhoud mee, waarmee de naam Dungerie verdwijnt. Dit zorgt voor minder overlast voor huurders, zodat ze maar één in plaats van twee keer in korte tijd te maken krijgen met werkzaamheden aan de woning. Er komt extra aandacht voor energie labels E-F-G zodat deze in 2028 niet meer voorkomen. Niet alleen woningen isoleren hoort bij duurzaamheid. Ook huurders informeren over energiezuinig wonen en budgetbeheer kunnen de woonlasten omlaag brengen. En daar is de huurdersbelangenvereniging erg blij mee.

Wilt u de prestatieafspraken lezen? U vindt ze hier.