Huurverhoging 2020

Publicatiedatum: 20-04-2020

 

Voor 1 mei ontvangen onze huurders het voorstel voor de huurverhoging. In deze brief staat de nieuwe huur. De huurverhoging gaat in op 1 juli 2020. Dunavie vindt dat mensen een eerlijke prijs moeten betalen voor de woning die ze huren. Met het oog op betaalbaarheid kiest Dunavie er net als in voorgaande jaren voor om een lagere huurverhoging door te voeren dan de overheid maximaal heeft voorgesteld. De verhoging baseren we op de huidige huurprijs ten opzichte van de kwaliteit van de woning volgens het Woningwaarderingsstelsel.

Beleid Dunavie
Huur vormt voor Dunavie de belangrijkste bron van inkomsten. Daarmee houden wij de kwaliteit van onze woningen in stand en bouwen we goede nieuwe woningen tegen betaalbare prijzen. Daarnaast draagt Dunavie bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Om deze zaken te realiseren, zijn we genoodzaakt de huur jaarlijks te verhogen.

Dunavie kiest voor:

  • Huursombenadering

Huursombenadering
We maken gebruik van de mogelijkheid om huurverhogingspercentages te variëren. Hierdoor is het mogelijk een huurwoning met een relatief lage huurprijs ten opzichte van de kwaliteit een hogere huurverhoging te geven dan een woning waarbij prijs en kwaliteit al in verhouding zijn. Zo ontstaat een logisch verband tussen prijs en kwaliteit van de woning. Dit leidt ertoe dat verschillen in huurprijs tussen zittende en nieuwe huurders minder groot worden.

Prijs en kwaliteit in verhouding en oog voor betaalbaarheid
Dunavie kiest ervoor om nergens meer dan de inflatie te vragen (2,6%). De gemiddelde huurverhoging van Dunavie is 1,5%. Op basis van prijs/kwaliteit verhouding van de woningen volgens het Woningwaarderingsstelsel zijn we tot de volgende percentages gekomen:

  • + 0 % - wanneer de huurder tussen de 80% en 100% betaalt van wat wij voor de woning mogen vragen.
  • + 1,5% - wanneer de huurder tussen de 63% en 80% betaalt van wat wij voor de woning mogen vragen.
  • + 2,6% - wanneer de huurder minder dan 63% betaalt van wat wij voor de woning mogen vragen.

Huurverhogingspercentages 2020
Klik op de afbeeldingen om te vergroten:


Huurverlaging/ -bevriezing
We leven op het moment in een bijzondere tijd. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich misschien zorgen maakt over uw betalingen. Heeft u problemen met het betalen van de huur en dreigt er een betalingsachterstand? Of heeft u bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden een grote inkomensterugval? Dan kunt u in aanmerking komen voor huurverlaging of huurbevriezing. Of u in aanmerking komt hangt af van uw persoonlijke situatie.

Aanvraag huurbevriezing
Wilt u een aanvraag doen voor huurverlaging of huurbevriezing dan kunt u een mail sturen naar infodunavienl met als onderwerp: Aanvraag huurbevriezing. Onze medewerkers kunnen u helpen om tot een oplossing te komen.

LET OP:
Voor de aanvraag huurbevriezing dient u de volgende documenten mee te sturen:

  • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Hierop is aangegeven wat de huishoudgrootte is. U kunt een BRP alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt een BRP online aanvragen bij de gemeente Katwijk via:
    www.katwijk.nl/gemeente-en-burgerzaken/uittreksel-aanvragen;
  • Een inkomensverklaring (IB60) van de belastingdienst van 2017 en 2018 van iedereen die op de BRP staat. U kunt uw inkomensverklaring (IB60) zelf downloaden in ‘Mijn Belastingdienst’;
  • Drie meest recente loonstroken van degene die op de IB60 salaris heeft.

U kunt huurbevriezing aanvragen tijdens de periode van 1-4-2020 tot en met 30-6-2020. Aanvragen na 30-6-2020 worden niet meer in behandeling genomen.

Meer informatie
Meer informatie over de huurverhoging kunt u vinden op www.dunavie.nl/huurverhoging

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden