Brief: Wet Eenmalige Huurverlaging 2021

Publicatiedatum: 17-03-2021

In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning bij een woningcorporatie een wettelijk recht op een eenmalige huurverlaging als zij in verhouding met hun inkomen duur wonen. Als uw inkomen en dat van uw medebewoners in 2019 voldeed aan de inkomenseis, dan hoeft u niets te doen. Dunavie stuurt u op basis van ontvangen gegevens van de Belastingdienst per brief een huurverlagingsvoorstel. Het recht op huurverlaging is afhankelijk van uw inkomen over 2019 en uw huidige huishoudgrootte. Wij versturen deze brieven vóór 1 april 2021 en uw huurverlaging gaat per 1 mei a.s. in.

Is uw inkomen gedaald na 2019? Dan heeft de Belastingdienst dit niet aan ons kunnen vertellen en vragen wij u om in actie te komen. U kunt checken of het volgende voor u geldt:

 • Uw inkomen is na 2019 gedaald, bijvoorbeeld sinds corona begon.
 • De daling duurt al ten minste zes maanden.
 • U kunt aantonen dat u en uw eventuele medebewoner(s) de afgelopen zes maanden in totaal maximaal 50% hebben verdiend van het jaarinkomen dat geldt om in aanmerking te komen voor de huurverlaging. Hoeveel dat is, ziet u hieronder.

De afgelopen zes maanden verdiende u:

 • Maximaal € 11.862,50 als u alleen woont.
 • Maximaal € 11.825,- als u alleen woont en AOW ontvangt.
 • Maximaal € 16.100,- als u met één of meerdere personen samen woont, het aantal maakt niet uit. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
 • Maximaal €16.037,50 als u met één of meerdere personen samen woont, het aantal maakt niet uit. Ten minste één van jullie ontvangt AOW. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

En verder geldt:

 • U woont in een appartement, portiekwoning, studio of eengezinswoning.
 • Uw huurprijs is hoger dan € 633,25 of € 678,66.

De huur wordt verlaagd tot: € 633,25 als:

 • U alleen woont en maximaal € 23.725 per jaar aan inkomen ontvangt (€ 23.650 bij AOW).
 • Als u samenwoont met één persoon, én bij elkaar maximaal € 32.200 per jaar aan inkomen ontvangt (€ 32.075 bij AOW).
 • Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

De huur wordt verlaagd tot: € 678,66 als:

 • Als u met z’n drieën of meer samen woont en bij elkaar opgeteld maximaal € 32.200 per jaar aan inkomen ontvangt (€ 32.075 bij AOW).
 • Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

Klopt dit allemaal met uw situatie? Dan kunt u op deze pagina contact met ons opnemen. Wilt u nog meer lezen over de wet eenmalige huurverlaging, kunt u terecht om onze speciale pagina. Deze vindt u hier. Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

 

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden