Uitslag enquete Aedes Benchmark

In 2017 vindt de vierde ronde van de Aedes-benchmark plaats. Het doel van de benchmark is het inzichtelijk maken van het verbeterpotentieel voor woningcorporaties en te leren van andere corporaties. Een belangrijk onderdeel van de Aedes-benchmark is ook in 2017 het oordeel van huurders over de dienstverlening van corporaties.

Nieuwe, vertrokken huurders of huurders die een reparatieverzoek hebben ingediend in de periode december 2016- mei 2017 of waar planmatig onderhoud in 2016 is geweest zijn per e-mail of telefoon benaderd voor een klanttevredenheidsonderzoek. In totaal zijn hiervoor 398 huurders ondervraagd. Onderstaand de gemiddelde cijfers per proces.

Kwaliteit dienstverlening

Totaal oordeel Cijfer
Huurder over proces betrekken woning 8,2
Huurder onderhoudswerkzaamheden 6,8
Afhandelen reparatieverzoek 7.6
Huurder verlaten van de woning 7,3

In onderstaande tabel is in beeld gebracht hoe de dienstverlening per onderdeel in de afgelopen jaren werd gewaardeerd. Voor het onderdeel Onderhoud en verbetering zijn in totaal 455 huurders gevraagd een oordeel te geven over de kwaliteit van de woning.

Kwaliteit van de woning

  2014 2015 2016 2017
Totaal oordeel huurder verlaten van de woning 6,2 7,1 7,3 7,3
Totaal oordeel afhandelen reparatieverzoeken 7,9 7,5 7,6 7,6
Totaaloordeel huurder onderhoudswerkzaamheden niet gemeten 7,2 7 6,8
Totaaloordeel huurder over proces betrekken woning 7,9 7,3 7,6 8,2
Oordeel woning 7,2 7 7,1 6,8

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden