Urgentie

Met een urgentieverklaring krijgen huurders voorrang op andere woningzoekenden. Holland Rijnland Wonen beoordeelt in de urgentiecommissie of u in aanmerking komt. Een urgentieverklaring wordt alleen bij zeer dringende omstandigheden afgegeven. 

Er zijn drie basisvoorwaarden om in aanmerking te komen:

  • U heeft een actieve inschrijving bij Huren in Holland Rijnland
  • U woont minimaal twee jaar in de regio Holland Rijnland
  • Er is een woonnoodsituatie ontstaan buiten uw schuld, die u niet kunt oplossen

Voor meer informatie over een urgentieverklaring, klik hier.

Neem contact op met Dunavie

Woont u in de gemeente Katwijk en denkt u in aanmerking te komen, neem dan contact met ons op. Onze collega's doen met u een eerste check. Als die positief is, vragen zij u om een aantal gegevens in te leveren. Kloppen deze gegevens, dan plannen we een intake.

Tijdens deze intake legt onze medewerker het aanvraagproces uit en neemt alles met u door. Ook bekijkt de medewerker nogmaals of alle gegevens kloppen en of de aanvraag kans van slagen heeft. Als dit zo is, vult u samen de aanvraag in.

Daarna gaat de aanvraag naar de urgentiecommissie. Deze commissie is samengesteld door Holland Rijnland. In deze commissie zitten geen medewerkers van Dunavie.

Het aanvragen van urgentie kost geld. Dit maakt u zelf over naar Holland Rijnland. Zij doen niets met de aanvraag totdat het bedrag binnen is bij Holland Rijnland.

Let op! Er zijn bemiddelingsbureaus die aangeven te helpen bij een urgentieaanvraag. Vertrouw deze niet. Zij zijn géén onderdeel of partner van de woningcorporatie of gemeente. Dit kost onnodig geld. Alleen u kunt via de woningcorporatie een aanvraag indienen.