Contact Vacatures

Schades en verzekeringen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er kan schade ontstaan in of aan de woning. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Dat hangt er vanaf. Er zijn verschillende soorten schades. Wie de kosten betaalt, is afhankelijk van wie de schade veroorzaakt.

Zelf aansprakelijk
Voor alles in de woning is de huurder verantwoordelijk. Een inboedelverzekering dekt de meeste schade binnenshuis. Dunavie is verzekerd voor schade aan de opstal.

Opzet
Degene die opzettelijk schade veroorzaakt, is zelf volledig verantwoordelijk. Dunavie stelt de veroorzakers aansprakelijk voor schade aan het gebouw en/of letsel van haar medewerkers.  Als het nodig is, doen we aangifte.

Ik had een lekkage in huis, gelukkig dekte de inboedelverzekering mijn beschadigde vloer en kapotte laptop.

Glasschade

Heeft u een glasverzekering via Dunavie? Dan belt u bij glasschade met Samenwerking Glasverzekering via telefoonnummer (088) 032 23 77. Heeft u geen glasverzekering, dan betaalt u de schade zelf. U sluit bij Dunavie tegen klein bedrag per maand een glasverzekering af.

 

Storm- en waterschade

Als er schade ontstaat door storm of water herstelt Dunavie de woning. Als het nodig en mogelijk is,  regelen wij vervangende woonruimte.

De schade aan uw eigen spullen valt onder de inboedelverzekering. Het is dus belangrijk dat u een inboedelverzekering heeft.

Is er reparatie nodig? Maak dan een afspraak met onze vakman.

Reparatie plannen

Schade door vorst

Als het vriest zorgt u ervoor dat de temperatuur in de woning boven het vriespunt blijft. Ook als u niet thuis bent moet de woning warm genoeg zijn. Minimaal twaalf graden.

Als er schade ontstaat door vorst zijn de kosten voor eigen rekening. Bij twijfel tapt u de waterleiding af om schade te voorkomen. Dunavie vergoedt vorstschade alleen als wij nalatig zijn, bijvoorbeeld door het niet reageren op een melding van storing aan uw C.V.-installatie.

Schade door inbraak

Is er braakschade of zijn deuren of ramen kapot door inbraak? Plan dan een afspraak met onze opzichter in.

Afspraak met opzichter plannen