Overlast

Een fijne, aantrekkelijke plek om prettig te wonen. Dat wil toch iedereen? Schoon, heel en veilig! Soms spelen er zaken die fijn wonen lastig maken. Dat kan enorme impact hebben. Weet dat er altijd een oplossing is.

 

Last of overlast?

Ergert u zich aan de woon, leef- of klusgeluiden van uw buren of heeft u ruzie? Hier kan Dunavie niet bij helpen. Dit lost u zelf samen met de buren op.

Voorbeelden van last:

 • spelende kinderen
 • een deur die hard dicht slaat
 • een hond die blaft
 • kookgeuren van buren
 • onkruid dat te hoog staat
Praat met uw buren en maak afspraken
 • Bekijk het probleem rustig. Om welk gedrag of geluid gaat het? Stoort het altijd of alleen op bepaalde momenten? Hebben andere buren er ook last van?
 • Is uw klacht redelijk, praat daar dan met de buren over.
 • Probeer samen afspraken te maken om overlast te voorkomen. Vaak zijn buren zich niet bewust van de overlast. Wanneer u het bespreekt, lost dit vaak al veel op.
Hulp inschakelen

Vindt u het lastig zelf met uw buren in gesprek te gaan? Buurtbemiddeling helpt u graag. 

Zij geven ook tips hoe u een gesprek met uw buren het beste aanpakt.

(Ernstige) overlast

Bij ernstige overlast, bedreiging, intimidatie, geweld of criminele activiteiten:

 • Bel met de politie op 0900 - 8844
   
 • Bij een noodgeval of levensbedreigende situatie: bel gelijk 112
   
 • Wilt u anoniem blijven, bel dan met 0800 - 7000
Meldingen over openbaar terrein

Problemen buiten op straat meldt u via Fixi. De gemeente Katwijk pakt dit op.

Voorbeelden van Fixi-meldingen:

 • Gedumpt afval
 • Kapotte straatverlichting
 • Hangjongeren
 • Parkeeroverlast
 • Openbaar groen
 • Slechte of kapotte bestrating

Tips bij (over)last

We zien graag dat huurders overlast met elkaar oplossen. Soms lukt dit niet (meer). Neem dan contact op met Kwadraad. Zij zorgen voor buurtbemiddeling. Zij proberen afspraken te maken met als doel de overlast te stoppen.

Youtube thumbnail

Hulp bij overlast

Als er echt sprake is van overlast, ga altijd eerst zelf het gesprek aan. Lost dit het niet op, maak dan een melding bij Dunavie. 

Wat gebeurt er met uw overlastmelding ?

 • We registreren de melding.
 • Afhankelijk van het soort overlast vragen we de politie en/of hulpverlenende instanties om ons te helpen.
 • Als het nodig is, maken we een afspraak met de veroorzaker van de overlast.
 • Is het geen zaak voor ons maar voor de politie? Dan dragen we de zaak over aan de politie en sluiten we het dossier.

Overlast aanpakken kost tijd

Contact zoeken, gesprekken voeren en dossier opbouwen. Verwacht niet dat het probleem binnen enkele weken is opgelost. Hoe vervelend het ook is. We werken graag met u samen. Het is belangrijk om meldingen te blijven maken als u overlast blijft ervaren. Hebben meer mensen overlast? Laat hen dan ook een schriftelijke melding maken.

Alle huurders zijn beschermd

Mensen die overlast ervaren verwachten soms dat Dunavie de veroorzaker op straat kan zetten. Dat gaat niet. Een huurcontract kan niet zomaar beƫindigd worden door ons. Alleen een rechter mag een huurcontract ontbinden. Wij hebben daarvoor een goed en volledig dossier nodig. Onderbouwd met meldingen van meerdere huurders en bewijs dat bijvoorbeeld door de politie wordt aangeleverd. Een huurder is in Nederland goed beschermd.

 

Overlast melden

Leefregels

Dit zijn regels die we met elkaar afspreken. Hoe gaat u om met uw huis, woonomgeving en uw buren? De leefregels horen bij de huurovereenkomst. Sinds 2021 tekenen alle nieuwe huurders hiervoor. Natuurlijk gelden deze leefregels niet alleen voor nieuwe huurders. Iedereen houdt zich aan de leefregels zodat we allemaal prettig wonen.

De leefregels worden met de nieuwe huurder doorgenomen en er wordt besproken wat de gevolgen zijn als deze overtreden worden. 

Dunavie vindt fijn wonen en een prettige woonomgeving belangrijk. Dat lukt als u goed met de buren omgaat en de woonomgeving schoon, heel en veilig is. 

Kwadraad Buurtbemiddeling
Postbus 440
2800 AK Gouda
Telefoon:  (088) 900 4000
infokwadraadnl

Snel naar
Medewerkers sociaal beheer / buurtbeheerders Woning sluiten door burgemeester Hennepplantage
Bekijk hier handige tips
Afspraken voor een prettig thuis Leefregels voor elke huurder