Geen objecten gevonden

Overlast melden

Wij hechten veel waarde aan fijne, aantrekkelijke wijken waarin u prettig woont.  Uitgangspunt is schoon, heel en veilig! Soms verstoren anderen uw woon- en leefplezier en soms zijn hier andere oorzaken voor.

 • 1

  Praat met uw buren en maak afspraken

  Het is vervelend als u overlast van uw buren ervaart. Wij geven u graag een aantal tips om dit te voorkomen:

  • Probeer allereerst het probleem rustig te bekijken. Om welk gedrag of geluid gaat het? Stoort het u altijd of alleen op bepaalde momenten? Hebben andere buren er ook last van?
  • Komt u tot de conclusie dat uw klacht redelijk is, praat daar dan met uw buren over.
  • Probeer samen afspraken te maken om herhaling te voorkomen. Vaak zijn uw buren zich niet bewust van de overlast die u ervaart. Wanneer u de overlast bespreekbaar maakt, lost dit in de meeste gevallen het probleem op.

 • 2

  Hulp bij overlast

  Ons uitgangspunt is dat bewoners overlast met elkaar oplossen. Soms lukt dit niet (meer). Neemt u dan contact op met Kwadraad 0889004000/ [email protected]  Die kunnen bemiddelen. Ze proberen alsnog afspraken te maken met u en degene die de overlast veroorzaakt.