Meedenken en meepraten

Alles draait om onze huurders. Of het gaat over woningonderhoud, verduurzaming, nieuwbouw, fijne en veilige wijken of een gezellige activiteit. De huurder staat centraal. Er zijn veel mogelijkheden mee te doen. Via bewonerscommissies, participatieprojecten of met eigen ideeën. Zelf kunt u bijdragen en meepraten. Alleen dan kan Dunavie nog beter luisteren naar haar huurders.

Bewonerscommissies

Bewoners zijn specialisten in hun eigen wijk en woning. Regelmatig overleggen wij met de huurdersorganisatie en de bewonerscommissies van gebouwen of buurten. Zo stemmen we onze plannen en ideeën af op behoefte van bewoners. Praat u ook graag mee? Word dan lid of start (als deze nog niet bestaat) een eigen bewonerscommissie op. Dunavie en de SHD zijn altijd op zoek naar enthousiaste bewoners die graag willen meedenken.

Meer info over bewonerscommissies

Meedoen in uw wijk

Naast bewonerscommissies praten we ook graag met individuele huurders. Onze gebiedsteams organiseren participatieprojecten. Huurders krijgen zo ruimte om met eigen ideeën te komen, thema's aan te dragen of bij te dragen aan een project. Zoals het verbeteren van gemeenschappelijke tuinen, het onderhoud ervan of de aanpak van afval. Ook organiseren we gezellige activiteiten samen met de bewoners zoals een tuin- of opruimdag. Zelf een idee insturen? Dat kan!

 

Ik heb een goed idee!