Eenmalige huurverlaging 2023

In 2023 is de Wet Eenmalige huurverlaging voor sommige huurders van toepassing. Huurders die in aanmerking kwamen, ontvingen van Dunavie een brief met een verlagingsvoorstel. Deze brieven zijn rond 2 mei 2023 verstuurd. 

Huurverlaging zelf aanvragen bij Dunavie
De Belastingdienst geeft ons door welke huurders recht hebben op verlaging. Het kan zijn dat u recht heeft op verlaging maar dit niet automatisch is verwerkt. U vraagt dit dan zelf bij Dunavie aan. Dit kan tot 31 december 2024. U heeft recht op huurverlaging als u aantoont dat uw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft.

De aanvraag is geldig als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U woont op of voor 1 maart 2023 in een sociale huurwoning van Dunavie
  • U huurt direct bij Dunavie, niet via een zorgpartij of andere bemiddelaar
  • De kale huur (netto huur) is in 2023 hoger dan € 575,03 per maand

  • Het gezamenlijk inkomen na 2021 is lager of gelijk aan 120% van het sociaal minimum, zie het schema hieronder.

Inkomenstabel

Samenstelling per huishouden

Inkomen is gelijk aan, of lager dan

 

Kale huurprijs na huurverlaging naar

 

Eén persoon tot AOW-leeftijd

 

€ 23.250

 

€ 575,03

 

Eén persoon vanaf AOW-leeftijd

 

€ 24.600

 

€ 575,03

 

Meerpersoons tot AOW-leeftijd

 

€ 30.270

 

 

€ 575,03

 

 

Meerpersoons vanaf AOW-leeftijd

€ 32.730

 

€ 633,25

 

Tabel: Inkomensgrenzen eenmalige huurverlaging 2023

Aanvraag eenmalige huurverlaging 2023

Contact
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met ons 
via (071) 820 08 00 of [email protected]. Wij helpen graag.