Asbest

Asbest is niet altijd gevaarlijk
Soms zit er in oude woningen nog asbest. Er is risicovol-asbest en niet risicovol-asbest. Als er vermoedens zijn van asbest onderzoeken we dit. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen dat doen. Ook schakelen we saneerders in als de asbest eruit moet. Asbest is niet altijd gevaarlijk en kan soms jarenlang veilig in de woning zitten, zonder risico.

Asbest halen we pas weg, wanneer het beschadigd is of makkelijk kan beschadigen. Asbest is dus niet altijd een gezondheidsrisico. Zolang de asbest tijdig gevonden wordt, is er geen probleem.

We blijven hier altijd goed over communiceren
Asbest met een groot risico laten wij weghalen. We vinden dit soms tijdens een verbouwing van leegstaande woningen. Soms in bewoonde woningen. Goed contact en goede communicatie is voor ons en de huurder het belangrijkst. Daarom krijgen huurders een direct en vast contactpersoon tijdens een asbestproject, welke 24 uur per dag bereikbaar is.

Legionella

Legionella is een bacterie in stilstaand water en groei snel bij temperaturen tussen 25 en 45 graden. In woongebouwen waar een collectief watersysteem is, controleert Dunavie jaarlijks het water. Als legionella wordt vastgesteld informeren wij bewoners meteen.

Tip
Bent u met vakantie geweest? Laat dan douche of kranen even lopen. Zo vermindert het risico op legionella.