Van september 2015 tot en met januari 2016 heeft Dunavie een visitatie laten uitvoeren over de periode van 2011 tot en met 2014. We hebben bewust gekozen voor een intensief visitatietraject, waarbij we door middel van organisatie- en ketendialogen uitvoerig in gesprek zijn gegaan over de prestaties van Dunavie. Deze aanpak heeft ons een scherp beeld gegeven hoe stakeholders Dunavie en haar prestaties waarderen. We zijn trots op de conclusie van de visitatiecommissie dat Dunavie meer dan voldoende scoort.

Het volledige visitatierapport en de bestuurlijke reactie leest u hier.