MG 6110 header vragen

Op welk rekeningnummer kan ik mijn huur overmaken?

U kunt uw huur overmaken op bankrekeningnummer: NL06ABNA0240081951 (ABN-AMRO) of NL73RABO0331809745 (Rabobank) ten name van Dunavie. Het incassanten ID is: NL94ZZZ280421680000.