MG 6110 header vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

Een woningzoekende kan urgent zijn als deze:

- De woning niet meer voldoet aan uw behoeften vanwege (acute) medische problemen.
- De woning niet meer passend is te maken binnen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
- Er sprake is van bijzondere psychosociale omstandigheden.
- U op grond van uw woonruimte en financiële situatie genoodzaakt bent te verhuizen.

Echtscheiding/relatie breuk is op zich geen reden voor urgentie. Een uitzondering hierop is als dit de oorzaak is tot het ontstaan van een acute, aantoonbare noodsituatie. Dan moet worden aangetoond dat de partners niet met elkaar in een gezamenlijke woning kunnen blijven wonen, totdat er op reguliere wijze woonruimte is gevonden.

Klik hier voor de uitleg urgentieverklaring van Holland Rijnland.