MG 6110 header vragen

Als ik bij mijn ouders woon kan ik dan op het huurcontact worden bijgeschreven?

Nee. Echter, als beide ouders overlijden en uit de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) blijkt dat het kind altijd bij de ouders heeft gewoond en minimaal de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt, dan kan Dunavie besluiten met het kind de huurovereenkomst voort te zetten. U dient hiervoor dan een gemotiveerde aanvraag te doen zo spoedig mogelijk na het overlijden. Voldoet u niet aan criteria dan moet u de woning binnen zes maanden na overlijden verlaten.