MG 6110 header vragen

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Hoe kan ik me van het huurcontract uitschrijven?

Uitschrijving gaat als volgt. U download het formulier afstandsverklaring. Deze vindt u hier. Beide huurders dienen het formulier te ondertekenen. Bijgevoegd moet worden een kopie van het legitimatiebewijs en een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. In geval van een huwelijk of samenlevingsovereenkomst dienen echtscheidingspapieren of beëindiging samenlevingsovereenkomst toegevoegd te worden. Zonder deze documenten wordt de afstandsverklaring niet in behandeling genomen.