MG 6110 header vragen

Moet de inkomensverklaring bij de huurverhogingsbrief worden gevoegd?

Ja. De inkomensverklaring moet tegelijkertijd met de huurverhogingsbrief worden verstuurd. Niet apart, maar in dezelfde envelop. Het is niet toegestaan de inkomensverklaring apart en/of later te versturen. Dunavie verstuurt alleen een inkomensverklaring mee aan de inkomenscategorie > € 40.349. Voor deze groep geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging en kan een gegrond bezwaar leiden tot een lagere huurverhoging.