MG 6110 header vragen

Hoe kan ik bezwaar maken?

Voor 1 juli 2017 kunt u schriftelijk bezwaar maken bij Dunavie. U dient uw reden voor bezwaar aan te geven aan te geven bij uw bezwaarschrift. Dunavie neemt uw bezwaar in behandeling. Wij bekijken uw bezwaar en adviseren u vervolgens uw bezwaar in te trekken of sturen het bezwaarformulier door naar de Huurcommissie met het verzoek uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Binnen drie maanden na 1 juli moet Dunavie het bezwaarformulier indienen bij de Huurcommissie. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend, maar zowel u als Dunavie kunnen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de rechter. Het bezwaarformulier vindt u hier.