MG 6110 header vragen

Welke bezwaargronden zijn er op basis van het inkomen?

  1. De inkomensvaststelling door de Belastingdienst is niet correct.
  2. Het vastgestelde inkomen in 2015 is lager dan het inkomen in 2014 en valt daarmee in een lagere inkomenscategorie.

Dient u een bezwaar in op basis van het inkomen? Dan moet u een verklaring Basisregistratie personen (BRP verklaring, voorheen GBA verklaring) bij uw bezwaar voegen waarop staat hoeveel personen op het adres wonen. Van al deze personen moet u ook een IBRI formulier indienen. Dit formulier vraagt u op bij de Belastingdienst. Bij de gemeente vraagt u een BRP verklaring aan waarop het aantal personen op uw adres staat vermeld. Het aantal personen staat niet automatisch op de verklaring. U moet hier specifiek om vragen. Als u uitlegt dat u deze verklaring nodig heeft om bezwaar te kunnen maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging, krijgt u de juiste verklaring mee.