MG 6110 header vragen

Wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Als u meent dat uw huurverhoging niet klopt, kunt u bezwaar maken. Dat kan zijn omdat volgens u de inkomensverklaring niet juist is (het aantal leden van het huishouden of de inkomenscategorie klopt niet). Of als het huishoudinkomen in 2016 lager was dan in 2015 en dat door middel van een inkomensverklaring van de Belastingdienst kan worden aangetoond, kunt u bezwaar maken. Uiteraard moet het inkomen van 2016 dan wel in een lagere categorie vallen dan in 2015.  De verklaring die u nodig heeft is een door de inspecteur van de Belastingdienst afgegeven verklaring over de inkomensgegeven (Verklaring geregistreerd inkomen, voorheen IB60-formulier) en van alle bewoners van de woning over het jaar 2016 inclusief een een uittreksel uit de Basisregistratie Personen waaruit blijkt hoeveel personen staan ingeschreven op het adres.