MG 6110 header vragen

Wat wordt er op de inkomensverklaring vermeld?

Uit informatie van de Belastingdienst blijkt dat uw huishoudinkomen in 2015 hoger was dan € 40.349, uw huishouden uit drie of minder personen bestaat en niemand in het huishouden de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het gaat daarbij om het gezamenlijke huishoudinkomen over 2015, van alle personen die op 1 juli 2017 volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven op bovenstaand adres. De inkomensverklaringen staan niet op naam, maar op postcode en huisnummer.