MG 6110 header vragen

Wat zijn geliberaliseerde huurwoningen?

Woningen die bij ingang van de huurovereenkomst een kale huur hebben boven de huurgrens (in 2016 € 710,68) noemen we geliberaliseerde huurwoningen (ook wel vrije-sector woningen). Voor geliberaliseerde huurwoningen gelden officieel geen maximale huurprijzen, maar Dunavie hanteert net als bij sociale huurwoningen wel een maximale grens op basis van het woningwaarderingsstelsel. Afspraken over de huurverhoging van geliberaliseerde woningen zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. Als de huur van een woning tijdens de huurperiode boven de huurgrens van € 710,68 komt, blijft de woning een sociale huurwoning. De regels voor sociale woningen blijven dus gelden voor deze huurder. Bij een nieuwe verhuring wordt gekeken hoe Dunavie de woning wil labelen: sociaal of vrije sector.