MG 6110 header vragen

Welke huurverhogingen past Dunavie toe voor huurders van sociale huurwoningen?

Hieronder leest u welke percentages Dunavie voor haar huurders van sociale huurwoningen doorvoert:

 

Categorie Huidige huurprijs ten opzichte van de maximaal redelijke huurprijs op basis van woningwaarderingstelsel (WWS) oftewel verhouding prijs t.o.v. kwaliteit woning Huurverhogingspercentage
Sociale huur inkomen < € 40.349 Relatief lage prijs woning tov woningwaarde 0-64%
Gemiddelde prijs woning tov kwaliteit 65-79%
Hoge prijs woning tov kwaliteit 80-100%
1,0%
0,0%
0,0%

Sociale huur inkomen > € 40.349 Relatief lage prijs woning tov kwaliteit 0-64%
Gemiddelde prijs woning tov kwaliteit 65-79%
Hoge prijs woning tov kwaliteit 80-100%
3,8%
2,9%
0,0%
Vrije sector 21 woningen
121 woningen
163 woningen
0,0%
0,3%
1,3%