MG 6110 header vragen

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van een zelfstandige woning?

Het woonakkoord biedt de mogelijkheid een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Deze komt boven op het inflatiepercentage van 0,3%. Voor zelfstandige woningen is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder. Voor de verschillende inkomensgroepen geldt de volgende verdeling:


Inkomens tot €40.349

Maximaal toegestane huurverhoging 2,8%
Gemiddelde huurverhoging Dunavie 0,36% 

Inkomens vanaf €40.349

Maximaal toegestane huurverhoging 4,3%
Gemiddelde huurverhoging Dunavie 3,16%

Vrije sector

Maximaal toegestane huurverhoging 2,3%
Gemiddelde huurverhoging Dunavie 0,72%