MG 6110 header vragen

Waarom heeft Dunavie gekozen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Dunavie heeft ervoor gekozen de lage inkomens te ontzien en scheefwonen te ontmoedigen. Dat kan door de huurverhoging te laten afhangen van het inkomen van huurders.