MG 6110 header vragen

Is Dunavie verplicht een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren?

Nee. In het woonakkoord staat dat woningcorporaties een inkomensafhankelijke huurverhoging mogen doorvoeren, maar dat is niet verplicht. Woningcorporaties mogen ook alle huurders dezelfde maximale basis huurverhoging van 1,8 % geven zonder rekening te houden met het inkomen. Dat was voor Dunavie een stuk eenvoudiger geweest, maar dat past niet binnen ons beleid waarin wij hebben bepaald de lage inkomens te willen ontzien en scheefwonen te ontmoedigen.