MG 6110 header vragen

Wanneer verwijdert Dunavie asbesthoudende materialen?

Er zijn veel regels over asbest en veiligheid. De overheid bewaakt de asbestnormen actief. Dunavie gaat secuur en verantwoord om met deze regels en normen. Als asbest bij het dagelijks gebruik van de woning gevaar oplevert voor de gezondheid, verwijdert Dunavie het asbest. Wij streven naar een asbest veilig woningbezit. Daarom saneren we fasegewijs asbest saneren. Dit doen wij als er een woning vrij komt bij mutatie en bij projectmatig onderhoud. Het verwijderen van asbesthoudende materialen kan risico opleveren voor de gezondheid. Wij vinden het belangrijk dat asbest veilig wordt verwijderd. Daarom nemen wij de verantwoordelijkheid voor het verwijderen van asbest op ons, op het moment dat het gevaar oplevert voor de gezondheid. Dit laten we doen door een gespecialiseerd bedrijf. De huurder hoeft niets te doen.