MG 6110 header vragen

Hoe risicovol is asbest?

Uit onderzoek blijkt dat blootstelling aan asbest ernstige gevolgen voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Asbestvezels kunnen, als ze worden ingeademd, longkanker, longvlies- en buikvlieskanker en stoflongen veroorzaken. Hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de vezels bepaald mede hoe hoog het risico is. Zo is bij eenmalige blootstelling het risico op een asbestgerelateerde ziekte statistisch gezien klein.