MG 6110 header vragen

Welke soorten asbest bestaan er?

Er zijn veel verschillende soorten asbest, maar er bestaan twee hoofdsoorten:

Hechtgebonden asbest
Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels stevig verankerd in een basismateriaal, bijvoorbeeld cement of lijm.

Niet-hechtgebonden asbest
Bij niet-hechtgebonden asbest zijn de vezels niet of nauwelijks vastgezet in het basismateriaal, bijvoorbeeld spuitasbest of isolatieplaten. De asbestvezels zijn niet of nauwelijks vastgezet in een basismateriaal en kunnen dus gemakkelijk losraken