MG 6110 header vragen

Hoe vindt de woningtoewijzing straks plaats?

Op basis van inschrijftijd. Het nieuwe systeem is eenvoudig, transparant en iedereen heeft dezelfde rechten. Als woningzoekenden reageren op een huurwoning, krijgt degene met de langste inschrijftijd de woning toegewezen. Voor starters uit Holland Rijnland verandert dit dus niet. Voor doorstromers uit oud-Holland Rijnland verandert het wel: de woonwaarde vervalt en wordt bij de start van het systeem gecompenseerd. Voor elk jaar aan woonwaarde, krijgt de doorstromer een maand extra inschrijftijd. Op deze wijze blijft de slaagkans voor een groot deel van de doorstromers nagenoeg gelijk.