MG 6110 header vragen

Waarom komt er een nieuwe woonruimteverdeling?

In 2010 is de Rijnstreek samengevoegd met de regio Holland Rijnland. Beide subregio’s hebben tot op heden een eigen systeem voor verdelinghet verdelen van sociale huurwoningen. Om te zorgen dat woningzoekenden makkelijker in de hele regio een woning kunnen huren, hebben de gemeenten een nieuwe Huisvestingsverordening gemaakt. Daarin is een nieuwe wijze van woonruimteverdeling opgenomen. Die gaat in op 1 april 2014.