MG 6110 header vragen

Hoe wordt de kwaliteit van het schoonmaakwerk gecontroleerd ?

Iedere maand voert het schoonmaakbedrijf direct na het schoonmaken een controle uit. Daarnaast voert een extern gespecialiseerd bureau iedere drie maanden (ongeveer vier keer per jaar) een kwaliteitsmeting uit.

Minimaal vier keer per jaar praat Dunavie met de twee schoonmaakbedrijven over het schoonmaakwerk. Wij controleren dan de logboeken, materialen en middelen. Als er (schriftelijke) klachten zijn, bespreken we die ook.

Als het schoonmaakbedrijf onvoldoende scoort tijdens de kwaliteitsmeting vragen we ze de fout te herstellen. Daarna wordt er opnieuw gecontroleerd.