MG 6110 header vragen

Waarom is er een nieuw schoonmaakbedrijf in mijn gebouw?

Dunavie had met veel schoonmaakbedrijven een overeenkomst. Als gevolg van de fusie was vaak niet bekend welke afspraken er waren met deze bedrijven. Dunavie wil de kwaliteit van de schoonmaak verbeteren. Daarom hebben wij met twee schoonmaakbedrijven een overeenkomst afgesloten voor het schoonmaken van de gezamenlijke gebouwen en het wassen van de ramen van de trappenhuizen.