Koopgarant

Omdat de prijzen van koopwoningen fors zijn gestegen, is het voor veel huurders en starters onbereikbaar geworden om een goede koopwoning te bemachtigen. Wij zetten ons er graag voor in om het voor huurders wel mogelijk te maken een woning te kopen. De formule Koopgarant maakt dit mogelijk.

Hoe werkt Koopgarant?

  • Een beëdigd makelaar taxeert de marktwaarde van deze woningen en koppelt er een reële verkoopprijs aan;
  • Dunavie biedt de woning aan met 12,5% tot 30% korting. Wil de bewoner de woning na verloop van tijd weer verkopen, dan koopt Dunavie de woning gegarandeerd binnen 3 maanden terug
  • Dunavie deelt niet mee in de eigen investeringen in de woning
  • Is de woning in de tussentijd in waarde gestegen of gedaald, dan deelt Dunavie naar verhouding mee in de winst of in het verlies

Met de Koopgarant-formule snijdt het mes aan twee kanten. Wij helpen mensen aan een goedkope koopwoning en kunnen met dat geld tegelijkertijd nieuwe projecten opzetten. Hiermee zorgen we voor doorstroming in de markt en kunnen we nog meer mensen aan een goede woning helpen. Als een woning Koopgarant wordt verkocht, wordt dit bij de woning vermeld.