De combinatie van wonen en zorg

Op het gebied van Wonen en Zorg levert Dunavie een belangrijke bijdrage in Katwijk. Dit doen wij in nauwe samenwerking met diverse lokale en regionale partners, zoals de gemeente Katwijk en verschillende zorgaanbieders zoals Stichting Philadelphia, Stichting Kocon, GGZ Duin en Bollenstreek, Vereniging van Huntington, Valent, SWOK, DSV en verschillende thuiszorgorganisaties. Dunavie huisvest diverse verschillende bijzondere doelgroepen zoals mensen met een lichamelijke, geestelijke of psychiatrische beperking, daklozen, ex- gedetineerden en verslaafden.

Individuele woonvormen

Dunavie draagt zorg voor individuele woonoplossingen voor mensen die vanwege een beperking vastlopen op de reguliere woningmarkt. Voorbeelden hiervan zijn de Mantelzorgwoningen in de Rooie Buurt en het samenvoegen van woningen tot een passende woning voor een gezin. Dit is altijd maatwerk. In renovatieprojecten of nieuwbouwprojecten probeert Dunavie een deel van de huisvestingsvragen in te passen. Hierin is het samenspel met de gemeente, het zorgloket en woningaanpassingaanvragen, een belangrijk onderdeel. Een ander voorbeeld is de zes Huntingtonappartementen in de nieuwe wijk Westerhaghe in Rijnsburg.

Langer zelfstandig wonen

Maak kennis met Anita Heemskerk. De seniorenmakelaar bij Dunavie.
Wat kan zij u voor u betekenen?

Anita is er speciaal voor onze senioren huurders. Samen met u kijkt zij naar uw huidige woonsituatie en geeft desgewenst advies over uw huidige woning en eventueel welke (sociale) huurwoningen/complexen aansluiten op uw (toekomstige) woonwensen. Meer informatie over onze seniorenmakelaar vindt u hier.

U maakt vrijblijvend een afspraak Anita om uw huidige woonsituatie met haar te bespreken.

U bereikt haar telefonisch op maandag tot en met woensdag van 8.00 tot 16.30 uur en donderdag van 8.00 tot 12.00 uur op telefoonnummer (071) 820 08 00.

Wijkvoorzieningen

Naast het realiseren en ontwikkelen van woonvormen vindt Dunavie het belangrijk een bijdrage te leveren aan huisvesting van zorgaanbieders of welzijnsdiensten die het mogelijk maken dat bijzondere doelgroepen goed kunnen wonen in de gemeente Katwijk. Onder regie van de gemeente levert Dunavie een bijdrage aan het ontwikkelen van vijf woonservicezone’s. Vervolgens vindt afstemming plaats wat in deze zones aan welzijnsvoorzieningen en levensloopbestendige woningen gerealiseerd moet worden. Hierdoor wordt er gezamenlijk richting gegeven aan een leefbaar Katwijk. Dunavie streeft er naar om haar bedrijfsvastgoed ook maatschappelijk efficiënt in te zetten. Denk hierbij aan thuiszorgorganisaties, dagopvang ouderen, jeugdzorg maar ook aan de bakker en andere middenstanders.