Toewijzing

Als u de woning van uw keuze heeft gevonden, kunt u een reactie plaatsen. Omdat er per woning meestal meerdere reacties zijn, is er een rangorde bepaald. Degene met de hoogste inschrijftijd krijgt de woning aangeboden. Uitzondering daarbij is dat senioren (65+) voorrang krijgen op specifieke woningen. Bij urgentie gelden aparte voorrangsregels. Ook woningen boven de toeslaggrens worden ook op WoningnetHollandrijnland aangeboden. Deze woningen kennen echter andere toewijzigingscriteria. Voor meer informatie kijkt u op www.woningnethollandrijnland.nl.

U krijgt automatisch bericht als de woning aan u wordt aangeboden. Vervolgens plannen we een bezichtiging van de woning in. Als u de woning accepteert, controleren wij uw gegevens. Als deze gegevens kloppen, wordt u uitgenodigd voor het tekenen van de huurovereenkomst.

Passend toewijzen, wat betekent dit voor u? 

De kerntaak van woningcorporaties is en blijft, zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico's en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep.

Passend toewijzen 
Vanaf 1 januari 2016 geldt een passendheidsnorm. Deze heeft mogelijk ook gevolgen voor u als u op zoek bent naar een sociale huurwoning.  De overheid wil met de passendheidsnorm voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terecht komen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor u als u een woning wilt gaan huren. 

Bent u nu al huurder?
Huurt u nu al een woning van Dunavie? Dan verandert er voor u niets, tenzij u gaat verhuizen. Passend toewijzen heeft alleen gevolgen voor nieuwe contracten.

In onderstaande tabel staat de huurprijs met bijbehorende inkomensgrens. 

 

Woningzoekende? Vraag uw inkomensverklaring op tijd aan!
De overheid stelt extra eisen aan woningcorporaties in het toewijzen van huurwoningen met een huur beneden de maximale huurtoeslaggrens (momenteel € 710,68). De regel is dat woningcorporaties minimaal 90% van deze huurwoningen moet toewijzen aan huishoudens met een belastbaar inkomen tot en met € 36.797. De overheid zorgt hiermee dat betaalbare woningen alleen verhuurd worden aan huurders met een daarvoor passend inkomen. Om het inkomen goed te bepalen, heeft Dunavie een IBRI-formulier van haar toekomstige huurder(s) nodig.


Wat is een IBRI-formulier?
Dit is een inkomensverklaring van de Belastingdienst. Op dit formulier staat uw belastbaar inkomen. Uw eventuele partner en/of meerderjarige medebewoner(s) moeten ook een IBRI-formulier aanvragen.

Waarom moet ik een IBRI-formulier overhandigen?
Wilt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning van Dunavie? Zorg er dan voor dat u en uw eventuele partner en/of medebewoner het meest recente IBRI-formulier in huis heeft. Dit formulier heeft u namelijk nodig zodra u een woning van ons accepteert. Wij kunnen uw woningacceptatie pas in behandeling nemen als alle gegevens compleet zijn. Als u de verklaring niet op de in de aanbiedingsbrief genoemde datum aan ons kunt overhandigen, vervalt het woningaanbod en gaan wij verder met de volgende kandidaat.


Vraag het formulier op tijd aan
Zorg dat u het formulier in huis heeft voordat u op een woning reageert. Het duurt gemiddeld zeven tot tien werkdagen voordat u het formulier ontvangt. Het formulier is één jaar geldig (van juli tot juli). U vraagt het IBRI-formulier (gratis) op bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 05 43.