Scootmobielplaatsen

Met het decentraliseren van de zorg per 1 januari 2015, worden mensen geacht langer thuis te blijven wonen. Daarvoor zijn soms hulpmiddelen nodig, zoals een scootmobiel. In verband met de brandveiligheid is het verboden scootmobiels in de gang van een complex te plaatsen. In een aantal complexen biedt Dunavie scootmobielparkeer- en oplaadpunten aan. Hoe dat werkt, leest u hier.

Kosten

Een scootmobielplaats kost €7,50 per maand, inclusief elektra. Eén tarief voor iedereen: eenvoudig en betaalbaar.

Een oplaadpunt voor scootmobielen wordt niet gezien als een gemeenschappelijke voorziening. Het oplaadpunt wordt uitgegeven aan een specifieke huurder. In alle bestaande complexen met scootmobielplaatsen is een tussenmeter geplaatst zodat het specifieke elektraverbruik voor het opladen van de scootmobiels kan worden afgetrokken van het algemene verbruik. Zo hoeven bewoners die geen scootmobiel hebben niet te betalen voor die energie.

Bij nieuwbouwprojecten wordt de elektravoorziening standaard gekoppeld aan de woning waardoor geen verrekening nodig is.

Toenemende vraag

De vraag naar scootmobielplaatsen is behoorlijk gegroeid omdat voor veel mensen een scootmobiel een noodzakelijk en geaccepteerd vervoersmiddel is geworden. Naast de verstrekking via de gemeente zien we dat mensen ook zelf een scootmobiel aanschaffen. In de gestapelde bouw met lift zien we dat een eigen berging vaak niet bereikbaar is voor een scootmobiel. Hierdoor krijgt Dunavie steeds vaker het verzoek een gemeenschappelijke ruimte te realiseren. Bij renovatie/nieuwbouw wordt rekening gehouden met het aantal benodigde scootmobielplaatsen.