Procedure

Voor 1 mei 2017 ontvangt u het voorstel tot huurverhoging van Dunavie. Voor het voorstel tot huurverhoging maakt Dunavie gebruik van door de Belastingdienst vastgestelde inkomensgegevens. In overeenstemming met de privacywetgeving ontvangen wij geen bedragen, alleen de categorie waarin uw inkomen valt. Deze informatie is van belang om ervoor te zorgen dat u een huurverhoging krijgt die past bij uw inkomen. Was het bruto jaarinkomen van uw huidige huishoudsamenstelling in 2015 hoger dan € 40.349? Dan ontvangt u bij het voorstel tot huurverhoging een Verklaring inkomensindicatie voor de inkomensafhankelijke huurverhoging van de Belastingdienst.