Geen huurverhoging voor groot deel huurders Dunavie

Ook dit jaar ontvangt een groot deel van de huurders van Dunavie geen huurverhoging. Hierover hebben Dunavie en Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ overeenstemming bereikt.

Beleid Dunavie
Huur vormt voor Dunavie de belangrijkste bron van inkomsten. Daarmee houden wij de
kwaliteit van onze woningen in stand en bouwen we goede nieuwe woningen tegen betaalbare prijzen. Daarnaast draagt Dunavie bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Om deze zaken te realiseren, zijn we genoodzaakt de huur jaarlijks te verhogen.

Dunavie kiest voor:
• Prijs/kwaliteit benadering
• Inkomensafhankelijke huurverhoging

Prijs/kwaliteit benadering
We maken gebruik van de mogelijkheid om huurverhogingspercentages te variëren. Hierdoor is het mogelijk een huurwoning met een relatief lage huurprijs ten opzichte van de kwaliteit een hogere huurverhoging te geven dan een woning waarbij prijs en kwaliteit al in verhouding zijn. Hierdoor ontstaat een logisch verband tussen prijs en kwaliteit van de woning en dit leidt ertoe dat verschillen in huurprijs tussen zittende en nieuwe huurders minder groot worden.

Inkomensafhankelijk
Dunavie heeft de afgelopen jaren steeds gekozen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hierdoor kunnen woningen betaalbaarder blijven voor lagere inkomens en de hogere inkomens betalen een prijs die bij de kwaliteit van de woning en bij hun inkomen past.

Vanaf 1 januari 2017 geldt er nog maar één inkomensgrens. Namelijk > € 40.349. Daarnaast zijn personen die de pensioengerechtigden leeftijd hebben bereikt, gehandicapten, blinden en grotere gezinnen van vier of meer personen hiervan uitgezonderd.

Dunavie kiest er net als in 2015 en 2016 voor om niet de maximale opslag toe te passen die de overheid heeft vastgesteld. Op basis van prijs/kwaliteit verhouding van de woningen en inkomens zijn we tot de volgende percentages gekomen:

Huurverhogingsperscentages Dunavie 2017

Categorie Huidige huurprijs ten opzichte van de maximaal redelijke huurprijs op basis van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) oftewel verhouding prijs t.o.v. kwaliteit woning Huurverhogings%
Sociale huurinkomen< € 40.349

Relatief lage prijs woning t.o.v. kwaliteit 0 - 64%                   

Gemiddelde prijs woning t.o.v. kwaliteit 65 - 79%

Hoge prijs woning t.o.v. kwaliteit 80 - 100%

1%

0,0%

0,0%

Sociale huurinkomen> € 40.349

Relatief lage prijs woning t.o.v. kwaliteit 0 - 64%

Gemiddelde prijs woning t.o.v. kwaliteit 65 - 79%

Hoge prijs woning t.o.v. kwaliteit 80 - 100%

3,8%

2,9%

0,0%

 

Vrije sector

21 woningen

121 woningen

163 woningen

0,0%

0,3%

1,3%


Maximale huurverhoging 2017
Ieder jaar wordt een maximaal gemiddelde huurstijging, het zogenaamde huurstijgingsplafond of huursom aan corporaties opgelegd voor sociale huurwoningen. Nieuw: met ingang van 1 januari 2017 telt niet alleen de jaarlijkse huurverhoging, maar ook de huurverhoging bij mutatie (huurharmonisatie) mee.

Hier vindt u onze informatie over de maximaal toegestane huurverhoging ten opzichte van de gemiddelde huurverhoging van Dunavie.