Een bedrijfsruimte huren

Naast woningen en garages verhuren wij ook bedrijfsruimten. Daarin hebben wij allerlei verschillende mogelijkheden: voor langere tijd, maar ook tijdelijk, een kleinere ruimte (27 m²) of juist heel groot (800 m²). Een kantoorruimte, praktijkruimte, winkelruimte of juist een heel ander soort bedrijfsruimten zoals een autogarage. Er is veel mogelijk.

Dunavie is een maatschappelijk betrokken vastgoedverhuurder. Wij verhuren met name sociale huurwoningen. Daarnaast ook andersoortig vastgoed zoals woningen boven de huurtoeslaggrens (vrije sector woningen) en winkel- en bedrijfsruimten. Ook dit vastgoed willen wij op een verantwoorde manier verhuren.

Voor de vaststelling van de aanvangshuur hanteert Dunavie meerdere methoden. Bij bestaand bezit wordt in principe de markthuur gehanteerd. Indien nodig kan een incentive (b.v. tegemoetkoming in verbouwkosten of een tijdelijke huurkorting) bij aanvang van de huurovereenkomst aan de huurder worden verstrekt.

Bij nieuwbouw wordt een afweging gemaakt tussen de op basis van de voortbrengingskosten benodigde kostendekkende huurprijs, de markthuur en de maatschappelijke relevantie van het object. Ook hier wordt bekeken of een incentive noodzakelijk is.

Bent u benieuwd of Dunavie u kan faciliteren in het huisvesten van uw bedrijfsactiviteiten? Neem dan contact op via telefoonnummer (071) 820 08 00, e-mail info@dunavie.nl of ons contactformulier.

Er zijn op dit moment geen objecten.