Wijzigingen Woningwaarderingstelsel (WWS) per 1 oktober 2015
Het woningwaarderingstelsel is het puntenstelsel voor zelfstandige woningen. Het puntensysteem voor sociale huurwoningen geeft de kwaliteit van de woning aan. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken de voorzieningen en de energieprestatie.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

• De punten voor woonvorm en woonomgeving en de schaarstepunten vervallen.
• Voor de woonvorm en woonomgeving komt een puntenwaardering in de plaats, op basis van de WOZ-waarde van de woning. Die worden berekend deels op basis van de WOZ-waarde per vierkante meter en deels op de absolute WOZ-waarde van de woning.
• Het WWS gaat uit van de meest actuele WOZ-waarde. Dit betekent dat voor de huurverhoging van 1 juli 2015 de WOZ-waardebeschikking van 1 januari 2015 bepalend is.
• Voor woningen met een heel lage WOZ-waarde of woningen waarvan de WOZ-waarde ontbreekt, geldt een ondergrens van 40.000 euro.
• De algemene prijs per WWS-punt wordt met 3,8 procent verlaagd.

Wat betekent dit voor u?

• Voor vijf woning verlaagt Dunavie de huurprijs met ingang van 1 oktober met € 3 tot € 19. Deze huurders krijgen van Dunavie schriftelijk bericht. U hoeft dus zelf niets te doen. Voor de overige sociale huurwoningen vraagt Dunavie niet de maximale huurprijs en verandert er voor die huurders niets.
De WOZ-waarde gaat weer deel uitmaken van de bepaling van de maximale huur en is daardoor dus weer van belang voor huurders Dat belang was er niet meer sinds in 2006 de OZB (Onroerend Zaak Belasting) voor gebruikers van woningen is afgeschaft.
• Vanaf 1 oktober 2015 vallen nieuwe huurovereenkomsten onder het nieuwe regime en kunnen huurders een WOZ beschikking aanvragen bij de gemeente.
• De gemeente verstuurt aan het begin van ieder nieuw jaar de WOZ beschikking. Vanaf 2016 verstuurt de gemeente deze naar de verhuurder en naar de huurder.
De wijziging WWS heeft geen effect op huurprijsliberalisatie van lopende contracten. Bij nieuwe verhuringen geldt voor huurprijsliberalisatie dat de woning vanaf 1 oktober 2015 minimaal 146 punten moet hebben. De huurprijsgrens voor vrije sector woningen blijft € 710,68 (tot en met 2017).