Verhuizen

Wanneer u besluit te verhuizen, moet er vaak nog het een en ander gebeuren. Hieronder vindt u het stappenplan dat u moet doorlopen:

Stap 1 Huur opzeggen
Stap 2 Informatie over de verdere gang van zaken
Stap 3 Voorinspectie
Stap 4 Overname door de nieuwe huurder
Stap 5 Eindinspectie
Stap 6 Beëindiging van de huurbetaling
Stap 7 Eindafrekening
Stap 8 Meterstanden opnemen
Stap 9 Adreswijziging doorgeven aan de gemeente
Stap 10 Uw post verhuizen

Stap 1 Huur opzeggen

De opzegtermijn bedraagt minimaal één maand. U kunt uw woning iedere werkdag opzeggen. Dit hoeft dus niet voor de eerste van de maand. Voor de huuropzegging gebruikt u het opzeggingsformulier. Dit formulier kunt u bij ons aanvragen. Weet u langer van tevoren wanneer u gaat verhuizen? Dan kunt u de huur natuurlijk al eerder opzeggen. Vergeet niet het formulier te ondertekenen voordat u het naar ons opstuurt. Alle personen die de huurovereenkomst hebben ondertekend, tekenen ook de huuropzegging. U stuurt het ondertekende formulier samen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar Dunavie. Ook kunt u het formulier tijdens kantooruren bij ons op kantoor inleveren. Bij definitieve opname in een verpleeg/verzorgingstehuis hebben wij ook de bevestiging van het verzorgingstehuis nodig waaruit blijkt dat er sprake is van een definitieve opname.

Overlijden

Bij overlijden van de (enige) huurder ondernemen de erfgenamen, of diegene die de nalatenschap afwikkelt, dezelfde stappen als hierboven staan beschreven. Wij vragen u om naast de eerder genoemde documenten dan ook een kopie van de overlijdensakte mee te sturen. De erfgenamen, of diegene die de nalatenschap afwikkelt, ondertekenen het opzeggingsformulier.

Stap 2 Informatie over de verdere gang van zaken

U ontvangt van ons binnen twee werkdagen een schriftelijke bevestiging van de huuropzegging en informatie over de verdere gang van zaken. We laten de woning bij voorkeur in bewoonde staat aan kandidaat-huurders zien. U kunt dus bezoek van mogelijke nieuwe huurders verwachten. Kandidaat-huurders kunnen altijd een aanbiedingsbrief laten zien bij het bezichtigen van uw woning.

Stap 3 Voorinspectie

Wij maken binnen tien werkdagen na ontvangst van de huuropzegging met u een afspraak voor de voorinspectie. Onze medewerker loopt met u door de woning om te bekijken of de woning in goede staat is. Het kan zijn dat er nog bepaalde zaken gerepareerd moeten worden. Of dat door u aangebrachte aanpassingen verwijderd moeten worden. Tijdens de voorinspectie maken we hierover afspraken. De gemaakte afspraken leggen wij vast in een rapport. Na afloop ondertekenen u en wij het rapport. U ontvangt een kopie. Sommige veranderingen in de woning hoeft u niet ongedaan te maken. Het gaat dan om veranderingen die u zelf heeft aangebracht en waarvoor u toestemming heeft of die wij tijdens de voorinspectie alsnog goedkeuren.

Voorinspectie

  • Welke zaken verwijdert of verandert u?
  • Welke werkzaamheden voert u zelf uit?
  • Wat zijn de kosten als wij de werkzaamheden voor u uitvoeren?
  • Welke zaken zijn eventueel ter overname voor de nieuwe huurder?

Stap 4 Overname door de nieuwe huurder

Wij kunnen ons voorstellen dat u graag goederen, zoals vloerbedekking en gordijnen ter overname wilt aanbieden. U legt samen met de nieuwe huurder op een 'overnameformulier' vast welke goederen worden overgenomen. De opzichter beoordeelt de overname. Samen met de overname worden ook de rechten en plichten behorende bij de overgenomen goederen overgenomen. Goederen hoeven niet overgenomen te worden. U kunt een financiële vergoeding voor de overname vragen. Dit is en blijft altijd een afspraak tussen de vertrekkende en de nieuwe huurder.

Stap 5 Eindinspectie

Zoals afgesproken in de huurovereenkomst bewoont en verzorgt u de woning 'als een goed huurder'. Dit houdt onder meer in dat u beschadigingen zelf herstelt en dat u de woning schoon en leeg oplevert. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle afgesproken werkzaamheden op de dag van de eindinspectie zijn uitgevoerd. Is dit het geval, dan overhandigt u de sleutels aan onze medewerker. Hiervoor ontvangt u een ontvangstbewijs.

Eindinspectie
- Is de woning (inclusief berging, tuin en balkon) schoon, netjes en leeg?
- Heeft u de door u te verrichten werkzaamheden zoals afgesproken uitgevoerd?
- Worden er (verborgen) gebreken geconstateerd?

Stap 6 Beëindiging van de huurbetaling

Na ontvangst van uw huuropzegging beëindigen wij op tijd de automatische incasso. Als u uw bank opdracht heeft gegeven om de huur periodiek over te maken, dan zorgt u zelf voor de beëindiging.

Stap 7 Eindafrekening

Binnen één week na beëindiging van de huurovereenkomst ontvangt u van ons een eindafrekening. Hierop vindt u een overzicht van alle kosten en het eindbedrag dat u tegoed heeft of nog moet betalen. Betaalt u servicekosten? Dan ontvangt u in april de afrekening servicekosten en in september de afrekening stookkosten.

Stap 8 Meterstanden opnemen

Vergeet u niet uw meterstanden op te nemen? Laat ook uw gas, elektra- en waterleverancier op tijd weten dat u gaat verhuizen. De uiterlijke termijn hiervoor is twee weken voor de eindinspectie. Tijdens de eindinspectie vult u de meterstanden in op het formulier dat u bij uw leverancier kunt opvragen en stuurt dit naar hen terug. Voor het water kunt u terecht bij het waterbedrijf Dunea.

Stap 9 Adreswijziging doorgeven aan de gemeente

Vergeet u niet uw nieuwe adres door te geven aan uw gemeente? Wettelijk gezien moet u dit binnen vijf dagen na uw verhuizing doen. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente in uw (nieuwe) woonplaats. Iedere burger in Nederland moet zich op het feitelijke woonadres in het bevolkingsregister van de betreffende gemeente inschrijven. Het is belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf dagen na de verhuizing, regelt. Komt u wonen in Katwijk, Rijsburg of Valkenburg? Dan kunt u terecht op de website van de gemeente Katwijk.

Stap 10 Uw post verhuizen

Met het verhuisbericht van TNT Post informeert u snel en gemakkelijk talloze bedrijven en instellingen over uw verhuizing. U regelt dit op het postkantoor, via de website van TNT Post Verhuisservice. Wij adviseren u uw post drie maanden te laten doorsturen.