Uw situatie verandert

In een aantal gevallen is het belangrijk dat u wijzigingen in uw woonsituatie aan ons doorgeeft. Hier leest u welke veranderingen u aan ons door moet geven en op welke wijze. De volgende veranderingen geeft u aan ons door:

U gaat trouwen of registreert uw partnerschap
U gaat samenwonen
U gaat scheiden of u beëindigt uw geregistreerd partnerschap
U woont niet meer samen
Uw partner is overleden
U krijgt kinderen of uw kinderen gaan het huis uit

U gaat trouwen of registreert uw partnerschap

Als u trouwt of uw partnerschap registreert, dan wordt uw partner officieel medehuurder. Dit geldt natuurlijk alleen als u ook daadwerkelijk gaat samenwonen. Uw partner krijgt dan dezelfde huurrechten en -plichten als u. Wij vragen u wel uw partner op te geven als medehuurder en uw eventuele naamswijziging door te geven.

Hoe geeft u uw partner op als medehuurder?

U vult het formulier naamswijziging in en u ondertekent beiden dit formulier. Ook stuurt u de volgende documenten mee:

  • een kopie van uw trouwakte of partnerregistratie;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw partner.

U ontvangt vanuit Dunavie een bevestigingsbrief.

Hoe geeft u uw naamswijziging door?

Staat het contract op beide namen, maar is uw naam veranderd doordat u bent getrouwd of uw partnerschap heeft geregistreerd? Dan kunt u via het formulier Aanvraag naamswijziging door trouwen of geregistreerd partnerschap de naamsverandering aan ons doorgeven en zorgen wij dat deze aanpassing in onze administratie en op de huurovereenkomst wordt doorgevoerd. U ontvangt vanuit Dunavie een bevestigingsbrief.

U gaat samenwonen

Gaat u samenwonen? Dan komt uw partner na twee jaar in aanmerking voor het medehuurderschap. U moet beiden in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw partner staat minimaal twee jaar op het betreffende adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Katwijk en de woning is het hoofdverblijf van uw partner;
  • U en uw partner voeren minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Wilt u medehuurderschap aanvragen? Gebruik dan het formulier Aanvraag medehuurderschap. U ontvangt schriftelijk onze reactie op uw verzoek voor aanvraag medehuur.

Medehuurderschap

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdbewoner. U bent dus mede aansprakelijk, maar u heeft ook het recht om de woning te blijven huren als de hoofdbewoner de woning verlaat. Wilt u medehuurderschap aanvragen voor iemand die niet uw echtgenoot of geregistreerd partner is? Gebruik dan het formulier Aanvraag medehuurderschap.

Kunnen kinderen ook medehuurder worden?

Kinderen kunnen in principe geen medehuurder worden. Hetzelfde geldt voor kleinkinderen die bij hun grootouders inwonen. 

U gaat scheiden of u beëindigt uw geregistreerd partnerschap

Wanneer u gaat scheiden, kunt u gebruikt maken van het formulier Afstandsverklaring. U vult dit formulier in en ondertekent het beiden. Samen met het echtscheidingsvonnis, waaruit blijkt wie in de woning blijft wonen, stuurt u het ondertekende formulier naar ons op. Degene die de woning verlaat, is dan niet langer verantwoordelijk voor de woning. Wanneer u uw geregistreerd partnerschap beëindigt, vult u ook dit formulier in en stuurt u dit samen met het vonnis van de rechtbank naar ons op.

U woont niet meer samen

Als u of uw partner de woning verlaat, moet één van beide afstand doen van de woning. Hier komt geen rechter aan te pas, zoals bij echtscheiding het geval is. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Afstandsverklaring en ondertekent beiden het formulier. Degene die de woning verlaat, is dan niet langer verantwoordelijk voor de woning.

Uw partner is overleden

Als uw partner overlijdt en u bent medehuurder, dan kunt u de huurovereenkomst op alleen uw naam laten zetten. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier Naamswijziging bij overlijden. Bent u geen hoofd- of medehuurder? Neem dan contact met ons op.

U krijgt kinderen of uw kinderen gaan het huis uit

Omdat kinderen geen medehuurders zijn, hoeft u deze verandering in uw woonsituatie niet aan ons door te geven.