Sluiting van een woning door de burgemeester, wat betekent dat?
Onlangs heeft u in de krant kunnen lezen dat burgemeester Wienen op last van art. 2 en 13b van de Opiumwet voor een periode van tenminste 3 maanden een woning heeft gesloten. Het gaat hier om een woning die door Dunavie wordt verhuurd. In dit artikel, leest u meer over wat dat precies betekent.

Sluiting van de woning
In dit specifieke geval besloot de burgemeester de woning op grond van de Opiumwet te sluiten omdat uit onderzoek bleek dat de woning werd gebruikt voor drugshandel. Om de drugshandel vanuit deze woning te stoppen wordt de woning voor een bepaalde periode gesloten en komt er een pamflet waarop staat dat de woning is gesloten. De woning wordt voor een bepaalde periode gesloten om te voorkomen dat er toeloop blijft naar deze woning. Na deze periode wordt de woning weer geopend. Dunavie vindt het onwenselijk als de huidige huurder weer terugkomt in de woning. Daarom Dunavie bij de kantonrechter een vonnis voor ontbinding/ontruiming gekregen. Dit vonnis kan uitgevoerd worden direct nadat de woning weer wordt vrijgegeven. Daarna komt de woning weer in de verhuur. Heeft u vragen hierover? Neem contact op met onze medewerkers van sociaal beheer via (071) 820 08 00.